Ülkemizde Çevre Kirliliği Sigortası zorunlu bir poliçe olmamakla beraber, bu konuya yasal mercilerin verdiği önem gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye yasal mevzuatlarını 2872 ve 5312 no’lu kanunlar ile tamamlamıştır. Avrupa Birliği ile ilişkiler, küreselleşen ekonomik ilişkiler ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu, yaşadığımız çevreye karşı sorumluluklarımızı detaylandıran yeni yönetmeliklerle birlikte firmaların sorumlulukları gittikçe artmaktadır. Böylelikle de yasal gereklilikler genişlemektedir.

2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından başlatılan “Yatay Sektörde Çevresel Sorumluluk Direktifinin Uygulanmasına İlişkin Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi’’ kapsamında 2004/35 EC sayılı Çevresel Sorumluluk Direktifi’nin iç hukukumuza “Kanun” olarak uyumlaştırılması öngörülmektedir. 

Söz konusu Direktif’in amacı; çevresel zararın önlenmesi, zarar oluştu ise bu zararın giderilmesi, faaliyetleri sonucu çevresel zarara sebep olan işletenlerin bu zararın iyileştirilmesinden mali olarak sorumlu tutulmasıdır.

Her firmanın gerek mevcut, gerek geçmiş faaliyetlerinden kaynaklanan belirli seviyelerde çevre riski bulunmaktadır. Çevre sorumluluk sigortası ve maliyeti konularında araştırma yapmak, yöneticilere bu konudaki sorumlulukları için sigorta yaptırmanın risk yönetim maliyeti açısından uzun vadede daha avantajlı olduğunu gösterecektir.


Tedrici Kirlenmeler 

Yükleniciler için özel tasarlanan bu üründe ani ve kazaen gerçekleşen kirlenmelere ek olarak tedrici kirlenmeler için de teminat sağlanmaktadır.
 

Teminat Kapsamındaki İşler

Poliçede sigortalının yaptığı iş (lojistik, tehlikeli madde ve tehlikeli atık taşıma, müteahhitlik, alt yüklenicilik vb proje bazlı işler) tanımlanır ve bu faaliyet sırasında gerçekleşecek kirlenmelerden doğan temizleme masrafları ile ilgili sorumluluklara teminat sağlanır.
 

Üçüncü Şahıs Maddi ve/veya Bedeni Zararları 

Kirlenmeden kaynaklanan üçüncü şahısların maddi ve/veya bedeni zararları teminata dahildir.
 

Hangi Meslek Sahipleri, Sektörler ve Firmalar İçin Uygundur?

  • Ağır sanayi ve kimya firmalarından gıda ve içecek üreticilerine kadar muhtelif üreticiler
  • Enerji ve elektrik & su dağıtım hizmetleri
  • Atık yönetimi ve imha tesisleri
  • Proje yüklenicileri, müteahhitler, alt yükleniciler, İnşaat taşeronları, nakliye/lojistik firmaları
  • Perakende satış yerleri ve toptancılık hizmetleri
  • Oteller ve alışveriş merkezleri

Şimdi Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortaları teklifi almak için 0 212 963 16 39 / 0 533 167 85 00 ya da 0 530 320 39 61 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz.

Diğer Sigortalar