Avukatlar Mesleki Sorumluluk Sigortası İndirimi Hakkında

Avukatlar Mesleki Sorumluluk Sigortası; Mesleğinizi icra ederken gerçek ya da iddia edilen ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı ya da yanıltıcı beyan verme, gizliliğin ihlali ve ya mesleki hizmeti yerine getirmeme nedeniyle müvekkiller (3. şahıslar) tarafından talep edilebilecek maddi ve manevi tazminat taleplerini karşılar. Poliçede Sağlanan Teminatlar Ana teminatlar Maddi ve manevi […]

Dünyada Yakın Tarih Öncesi Sigortacılık

Sigortacılık kavramına ilk kez MÖ 1760 yıllarına dayandığı kabul edilen Hammurabi Kanunları’nın geçtiği yazıtlarda rastlanılmıştır. O dönemde kervan ticaretinin en büyük sorunu olan haydutların saldırıları nedeniyle kayıp yaşayan kervan sahipleri için Kral Hammurabi sermaye sahibi olan zengin kişilerden bir fon oluşturmalarını, kervan sahiplerinin yaşayacağı kayıpları tazmin etmelerini istemiştir. Fon yapısını oluşturan sermayedarlar da kervan sahiplerinden […]

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortasında Hasar Ödemesi

Hasar taleplerinde izlenen yolu sizlerle paylaşmak isteriz. Birçok avukatımız hasar talebinde bulunmak için kendisine dava açılması gerektiğini ya da kendisi hakkında şikayet olması gerektiğini düşünüyor. Bu düşünce bu uygulamayı yapan sigorta şirketleri için doğru ancak bizim için değil ! Neden mi Themis Sigorta ? Themis Sigorta olarak Avukatlar Mesleki Sorumluluk Sigortası teminatını sağladığımız Gulf Sigorta’nın […]

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve yönetim vasfı bulunan tüm çalışanlar için tasarlanan Yönetici Sorumluluk Sigortası, bu kişilerin yönetim görevlerini icra ederlerken yaptıkları hatalar sebebiyle kendilerinden talep edilecek tazminatlar için teminat sağlar. Kimler bu teminattan faydalanabilir? Yerel ya da uluslararası ayırt etmeksizin her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, vakıflar, dernekler, diğer üyelik gerektiren kuruluşlar […]

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası

Günümüzde Mali Müşavirler, ticari faaliyet gösteren tüm vergi mükelleflerinin önemli hizmet aldığı bir yapıdır. Bu yapı tüm mükelleflerin mali işlemlerini takip ve beyan eden bir hizmet yapısıdır. 16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na bağlı olarak verilen Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçesi […]

Doğal Afet ve Covid Destek Planı

Ürünün Sektördeki Amacı 2020 yılı itibariyle Türkiye’de yaşanan deprem, fırtına, sel gibi doğal afetler, kişileri sigortaarayışına yönlendirmiştir. Aynı şekilde 2020 Mart ayı itibariyle ülkemizi de etkileyen ve küresel bir etki haline gelenCOVID 19 virüsüne karşı da bireylerin sigorta arayışı bulunmaktadır. Bireyleri tehdit eden bu iki önemli riske karşı ve ayrıca hayatımızın her dönemindekarşılaşabileceğimiz kazalara karşı […]

Türkiye’de Sigortacılığın Teknik Ve Teknolojik Yolculuğu

Türkiye’de sigortacılık yabancı girişimcilerle başladığı için ilk dönemlerde teknik ve teknolojik olarak dönemin şartlarına paralel olarak seyir göstermiştir. Sigorta şirketleri, hazırladığı sigorta ürünlerini (nakliyat sigortası, yangın sigortası v.s) global olarak tüm dünyada kabul edilmiş genel ve özel şartları dahilinde sigorta poliçesi olarak adlandırılan sözleşmeye dökmek kaydıyla çift taraflı bir akit meydana getirirdi. Bu akit genelde […]