Avukat Mesleki Sorumluluk Poliçesi İçerik ve Şartları

Avukatlar Mesleki Sorumluluk Poliçesi ile; Avukatlık mesleğinizi icra ederken gerçek ya da iddia edilen ihmal sonucu     görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı ya da yanıltıcı beyan verme, gizliliğin ihlali ve ya mesleki hizmeti yerine getirmeme nedeniyle müvekkiller (3. şahıslar) tarafından talep edilebilecek maddi ve manevi tazminat taleplerini karşılar. Avukat Mesleki Sorumluluk Poliçesi ile ilgili tanıtım ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz

 Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası ile Sağlanan Teminatlar
 1. Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri : Poliçe sahibi avukattan/ avukatlık bürosundan talep edilen hem maddi hem de manevi tazminat talepleri sigorta kapsamında değerlendirilir.
 2. Savunma Masrafları : Poliçenin teminatı ve eklerine göre geçerli olan herhangi bir TALEP durumunda savunma hakkına sahiptir.
 3. Arabuluculuk Hizmetleri: Sigortalı’nın / sigorta ettirenin arabuluculuk faaliyetleri ve hizmetleri ile bağlantılı, bunlarla ilişkili Mesleki Hizmetlerinden kaynaklanan talepler iş bu poliçe koşulları, genel  ve özel şartları çerçevesinde teminat altına alınmış olup,  aşağıda istisna edilen  durumlardan  ileri gelebilecek tüm  talepler poliçe kapsamı dışındadır.  Her durumda, arabuluculuk faaliyeti ile alakalı veya bundan ileri gelen bununla bağlantılı tüm taleplerde Sigortalı’nın / sigorta ettirenin Arabuluculuk Belgesi’ni  Sigorta Şirketi’ne ibraz etmesi  gerekmektedir, ilgili belgenin olmaması ve/veya ibraz edilememesi ve/veya geçerliğini yitirmiş olması halinde Arabuluculuk faaliyetinden kaynaklı tüm hasar talepleri, masraf, tazminat ve savunma masrafları  teminat harici olacaktır
 4. Kayıp Dokümanlar Teminatı : İstisnaları saklı olmak kaydı ile ve kıymetli evrakların birebir bedeli hariç olmak üzere ; Sigortalının yasal sorumluluğunda bulunan, ve yalnızca mesleki hizmetlerin yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi sırasında tahrip olmuş, tazminat zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan üçüncü şahsa ait dokümanlar ile ilgili bu dokümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri de içerecektir.
 5. Yargı Benzeri Masraflar : Poliçe sahibi avukattan/ avukatlık bürosuna karşı soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin sigortalı tarafından ya da sigortalı adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi sırasında yapılan her türlü makul ücret, harcama ve masrafları kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
 6. Geriye Yürürlük Tarihi (Teminata göre 2 ya da 5 yıl)
 7. Ofis Asistans Hizmetlerimizden ücretsiz yararlanabilirsiniz. 
 8. Ofis Sigortası Teminatı (Teminat talep halinde ek prim ile ilave edilmektedir)

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortasını Kimler Alabilir ?

 • Vergi Levhası Sahibi Avukat
 • Avukatlık Ortaklıkları

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Kimleri Kapsar ?

 • Poliçe Sahibi Avukat
 • Avukatlık Ortaklıklarında her bir Ortak Avukat
 • SGK’lı Çalışan Avukatlar
 • Stajyer Avukatlar
 • SGK’lı Çalışan Tüm Personel
 • Tevkil (Yetki Belgesi) Verilen Her Bir Avukat

Not: Bu sayfadaki içerik bilgilendirme amaçlı olup teminatlarla ilgili bilgi edinmek için teklif istemenizi öneririz. 

Mesleki Sorumluluk Sigortasında Hasar(Tazminat Talebi) Nasıl Karşılanır ?

Herhangi bir tazminata konu olay ile karşılaştığınızda bize başvuruda bulunmanız yeterlidir. Hasar talebi için hakkınızda dava açılmasına gerek yoktur. Başvuru işlemleriniz için ilk olarak müvekkil bilgilerini, tazminata konu olayın nedenini, olayı fark etme tarihinizi bildirmenizle dosyanız oluşturulur. Dosyanız oluştuktan sonra başvuruya konu olay ile ilgili beyanınızı ve evrakları (dava dosyasının tamamı) mail, faks ya da kargo ile ulaştırdığınızda incelemeniz yapılmaktadır. Hasar inceleme süresi tüm evraklar tamamlandıktan sonra mevzuat ve genel şartlarda belirtilen süreyi (15 iş günü) aşmayacak şekilde  tamamlanmaktadır.

Teminat miktarı ve primlerle ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Burada Paylaş
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email