Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortasını yaptırın,

risk almayın

Size uygun planları teklifleri görmek için aşağıdaki formu doldurun, en yakın sürede sizinle iletişime geçelim

Her avukat mesleki sorumlulukları tam olarak yerine getirmesi çok önemlidir. Tüm avukatlarımız tüm işlemleri eksiksiz ve hatasız yapmak konusunda ne kadar titiz davransa da sürenin kaçırılması, davanın açılmaması, icra takibinin yapılmaması veya hatalı yapılması gibi istem dışı gerçekleşen beklenmedik durumlar meydana gelebilir. Avukatlar Mesleki sorumluluk sigortası avukatın mesleğini yaparken karşılaştığı olası risklere ve bunların gerçekleşmesi nedeniyle talep edilebilecek maddi ve-veya manevi zararları teminat altına alır.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsamı Nedir?

Avukatlar Mesleki Sorumluluk Sigortası; Mesleğinizi icra ederken gerçek ya da iddia edilen ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı ya da yanıltıcı beyan verme, gizliliğin ihlali veya mesleki hizmeti yerine getirmeme nedeniyle müvekkiller (3. şahıslar) tarafından talep edilebilecek maddi ve manevi tazminat taleplerini karşılar.

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası Teminatının Süresi Nedir?

Avukatlar Mesleki Sorumluluk Sigortasında poliçe yapılan dönemle birlikte henüz bilinmeyen, öğrenilmemiş ve talep edilmemiş geçmiş 5 yılı da kapsar (teminata göre 2 yıl olarak değişmektedir).

Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortasında Sigortacı’ya Bildirim Süresi Nedir?

Sorumluluk sigortalarında bildirim yükümlülüğü TTK Madde 1475 de “Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya bildirir. ” şeklinde ayrı bir düzenlemeye tabii tutulmuştur. Bu bağlamda; Avukatlar Mesleki Sorumluluk Sigortasında olayın (rizikonun) biliniyor olması için üçüncü şahsın ya da müvekkilin talebi gerekmemektedir.

Poliçeyi Kimler Alabilir?

Vergi levhası Sahibi Avukat, Avukatlık ortaklıkları poliçeyi alabilir.

Kimler Kapsamda?

SGK’lı çalışan Avukat, stajer Avukat, Yetki belgesi (Tevki) verilen Avukat ve SGK’lı tüm personel kapsam dahilindedir.

  • Mesleki Sorumluluk Teminatı; Mesleki Hizmetini Yerine Getirmemesi, her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, Mesleki Hizmeti yerine getirirken yapılan ihmaller veya Mesleki Hizmeti Yerine Getirmeme anlamına gelmektedir.
  • Savunma Masrafları; Avukatlar Mesleki Sorumluluk poliçesinin teminatı ve eklerine göre geçerli olan herhangi bir talep durumunda savunma hakkına sahiptir. Sigortacı, bu talebin savunması için söz konusu olan Savunma Masraflarını karşılayacaktır.
  • Hakaret ve Manevi Tazminat Talepleri; Sigortalının kasıtlı olmayarak başkalarına hakaret etmesi nedeniyle talep edilen tüm tazminat Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortasından karşılanacaktır. MANEVİ TAZMİNAT davaları da bu teminat kapsamı altındadır.
  • Arabuluculuk Teminatı; Avukatlarımızın arabuluculuk faaliyetleri ve hizmetleri ile bağlantılı, bunlarla ilişkili Mesleki Hizmetlerinden kaynaklanan talepler avukat mesleki sorumluluk sigorta poliçesi koşulları, genel ve özel şartları çerçevesinde teminat altına alınmış olup,
    Arabulucunun Arabuluculuk Dairesi kararıyla meslekten uzaklaştırıldığı/men edildiği dosyalar ve haller ile bunlarla bağlantılı her türlü zarar,

• Arabuluculuk Meslek Etiği Kuralları ile bağdaşmayan davranışlar,

• Tamamlama eğitimlerinin alınmamış olmasına rağmen arabuluculuk yapılan dosyalar istisnadır.

  • Kayıp Dokümanlar Teminatı; Avukatlarımızın yasal sorumluluğunda bulunan, ve SÖZLEŞME DÖNEMİ içinde yalnızca MESLEKİ HİZMETLER’in yerine getirilmesi veya yerine getirilmemesi sırasında tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan üçüncü şahsa ait dokümanlar ile ilgili avukatımızın bu dokümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri de içerecek şekilde ek teminat sağlanmaktadır.
  • Yargı ve Benzeri Masraflar; Sigortalı Avukatımıza karşı soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin Sigortalı/ Sigorta Ettiren tarafından ya da Sigortalı/ Sigorta Ettiren adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi sırasında yapılan her türlü makul ücret, harcama ve masrafları kapsayacak şekilde ek teminat sağlanmaktadır.
  • İletişim Masrafları; Sözleşme Dönemi içerisinde Sigortalı/Sigorta ettiren tarafından; poliçe altında teminat altına alınmış bir talep nedeniyle Sigortalı/Sigorta ettirenin itibarına gelen zararı hafifletmek için; ya da Sigortalı/Sigorta ettirenin herhangi bir ortak, direktörü ya da yöneticisinin maluliyeti ya da beklenmedik ölümüne bağlı olarak Sigortalı/Sigorta ettirenin katlanacağı herhangi bir potansiyel iş durması masraflarını hafifletmek amacı ile yapılan İletişim Masrafları’nı karşılayacak şekilde ek teminat sağlanmaktadır.
  • Emeklilik / Mesleği Bırakma Teminat; Sözleşme Dönemi içerisinde Sigortalı/Sigorta ettiren avukatlık mesleğini bırakması veya vefatı halinde sigortaya bildirim yapılarak; sözleşme dönemiyle ilgili gelen taleplerin karşılanması için 2 yıl (24) ay bildirim süresi sağlanmaktadır.

Ayrıntılar İçin Bize Ulaşın

İletişim

Gürsel Mahallesi Ayşin Sokak No:4 D:3 Kağıthane / İstanbul